W tym miejscy zamieszczane są ogłoszenia o postępowaniach ofertowych prowadzonych przez podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne w związku z realizowanymi przez nie projektami.

Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” jako podmiot prowadzący Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie poznańskim nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w tej zakładce przez PES i PS. Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” zastrzega sobie prawo odmowy zamieszczenia ogłoszenia lub usunięcia ogłoszenia zawierającego treści, słowa lub zwroty powszechnie uznawane za obraźliwe lub inne treści o charakterze bezprawnym.

Zapytanie ofertowe, Poznań, dn. 27.10.2023 r.

Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego GEST z siedzibą w Poznaniu zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia na zakup dedykowanego rozwiązania IT w postaci platformy e-learningowej, która finansowana jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w projekcie pt. Platforma e-learningowa Migaj.eu – wzmocnienie odporności i rozwój Towarzystwa GEST.

Treść zapytania do pobrania

Załącznik do pobrania

Zapytanie ofertowe,    Poznań, dn. 13.10.2023 r.

Zapytanie ofertowe na zakup samochodu do przewozu osób na wózkach inwalidzkich w związku z realizacją przez Fundację Tyflologika projektu pn. „Zwiększenie liczby beneficjentów oraz rozpoczęcie działalności audytorskiej” w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025.

Treść zapytania do pobrania

Załącznik nr 1 do pobrania

Załącznik nr 2 do pobrania