Fundacja Barka wraz z Miastem Poznań realizuje projekt „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, w ramach Działania 6.11 Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski (FEW 2021-2027) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego+

Projekt skierowany jest do: 500 osób zagrożonych, ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 100 Podmiotów Ekonomii Społecznej, 31 środowisk lokalnych. Obszar objęty działaniem w ramach projektu obejmuje Subregion Poznański, w skład którego wchodzą:

Skontaktuj się już dzisiaj
Zadzwoń

 

Aktualności WCES

III Rekrutacja do ścieżki dotacyjnej

Szanowni Państwo, Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej (WCES) ogłasza nabór uczestników do ścieżki dotacyjnej. Zapraszamy osoby/podmioty zainteresowane utworzeniem miejsc pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym do złożenia skróconego opisu planowanego przedsięwzięcia (SOPP).<a class="moretag" href="http://wces.barka.org.pl/2024/05/13/iii-rekrutacja-do-sciezki-dotacyjnej/">Read More...</a>
By : Redaktor | maj 13, 2024

Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Barce!

Szanowni Państwo, 10 maja 2024 r. będziemy wspólnie z innymi podmiotami i instytucjami świętować 20 rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji organizujemy w Barce otwarcie sezonu sportowego połączonego z<a class="moretag" href="http://wces.barka.org.pl/2024/04/30/dni-otwarte-funduszy-europejskich-w-barce/">Read More...</a>
By : Redaktor | kwi 30, 2024

Lista podmiotów które otrzymały wsparcie finansowe – aktualizacja

Szanowni Państwo, Poniżej znajduje się zaktualizowana lista podmiotów, z którymi podpisano umowy na wsparcie finansowe przeznaczone na tworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych. Informacja o wspartych podmiotach 19-04-2024
By : Redaktor | kwi 20, 2024

II Nabór wniosków o wsparcie finansowe na miejsca pracy w PS

Szanowni Państwo, Zapraszamy do złożenia wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym w terminie od 02.04.2024 r. do 16.04.2024 r. do godziny 14.00. Wnioski wraz<a class="moretag" href="http://wces.barka.org.pl/2024/03/25/nabor/">Read More...</a>
By : Redaktor | mar 25, 2024

Lista podmiotów które otrzymały wsparcie finansowe

Szanowni Państwo, Poniżej znajduje się lista podmiotów, z którymi podpisano umowy na wsparcie finansowe przeznaczone na tworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych. Informacja o wspartych podmiotach 19-03-2024
By : Redaktor | mar 20, 2024

Spotkanie sieciujące Podmiotów Zatrudnienia Socjalnego

Szanowni Państwo, Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej (OWES), prowadzone przez Fundację Pomocy Wzajemnej „Barka” w partnerstwie z Miastem Poznań, zaprasza na spotkanie sieciujące Podmioty Zatrudnienia Socjalnego (PZS) tj. Centra Integracji Społecznej (CIS) i<a class="moretag" href="http://wces.barka.org.pl/2024/03/12/spotkanie-sieciujace-podmiotow-zatrudnienia-socjalnego/">Read More...</a>
By : Redaktor | mar 12, 2024

Pakiety

Szanowni Państwo, Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej otwiera nabór wniosków o wsparcie dla PES i PS z subregionu poznańskiego w formie pakietów o wartości 4.000 zł brutto, w ramach których można sfinansować: finansowanie<a class="moretag" href="http://wces.barka.org.pl/2024/03/11/pakiety/">Read More...</a>
By : Redaktor | mar 11, 2024

Spotkanie sprawozdania PS w CAS

W dniu 23.02.2024 r. w godzinach 9:00 – 10:30 odbędzie się szkolenie dla przedsiębiorstw społecznych w zakresie sprawozdawczości w CAS. Spotkanie jest organizowane przez MRPiPS – DES w formie online. Poniżej link<a class="moretag" href="http://wces.barka.org.pl/2024/02/16/spotkanie-sprawozdania-ps-w-cas/">Read More...</a>
By : Redaktor | lut 16, 2024

II Rekrutacja do ścieżki dotacyjnej

Szanowni Państwo, Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej (WCES) ogłasza nabór uczestników do ścieżki dotacyjnej. Zapraszamy osoby/podmioty zainteresowane utworzeniem miejsc pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym do złożenia skróconego opisu planowanego przedsięwzięcia (SOPP).<a class="moretag" href="http://wces.barka.org.pl/2024/02/12/ii-rekrutacja-do-sciezki-dotacyjnej/">Read More...</a>
By : Redaktor | lut 12, 2024

Lista rankingowa wnioskodawców

LISTA RANKINGOWA WNIOSKODAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSKI O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE I UTRZYMANIE MIEJSCA PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE SPOŁECZNYM Lista rankingowa 1 KOW
By : Redaktor | sty 31, 2024

Spotkanie „Warto być przedsiębiorstwem społecznym!”

Departament Ekonomii Społecznej w MRPiPS zaprasza na spotkanie „Warto być przedsiębiorstwem społecznym!”, które odbędzie się w formule zdalnej 27 lutego 2024 r. Na spotkaniu omówiony zostanie m.in.: tryb uzyskiwania statusu PS, korzyści<a class="moretag" href="http://wces.barka.org.pl/2024/01/27/spotkanie-warto-byc-przedsiebiorstwem-spolecznym/">Read More...</a>
By : Redaktor | sty 27, 2024

Spotkanie dotyczące sprawozdawczości PS

Serdecznie zapraszamy na spotkanie warsztatowe dotyczące sprawozdawczości przedsiębiorstw społecznych do Wojewody. Spotkanie odbędzie się 30 stycznia b.r. we wtorek, w godzinach 10.00-13.00 w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka. Zgłoszenia prosimy przesyłać do<a class="moretag" href="http://wces.barka.org.pl/2024/01/22/spotkanie-dotyczace-sprawozdawczosci-ps/">Read More...</a>
By : Redaktor | sty 22, 2024

Zobacz wszystkie wiadomości >>