W dniach 16 do 31 stycznia będzie można składać wnioski w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Celem programu jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności.

Wsparcie finansowe na realizację przedsięwzięć w ramach Programu udzielane będzie na podstawie naborów wniosków składanych przez podmioty ekonomii społecznej.

Szczegółowe informacje o założeniach Programu znajdziemy pod tym linkiem:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/a431-programy-wsparcia-inwestycyjnego-umozliwiajace-w-szczegolnosci-rozwoj-dzialalnosci-zwiekszenie-udzialu-w-realizacji-uslug-spolecznych-oraz-poprawe-jakosci-reintegracji-w-podmiotach-ekonomii-spolecznej/

Zapraszamy do konsultacji z doradcami OWES w sprawie prawidłowego wypełnienia i złożenia wniosków.