W ramach projektu przyznane zostaną środki finansowe na utworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych, w tym w Spółdzielniach Socjalnych.

Projekt skierowany jest do:

 • 500 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
 • 100 Podmiotów Ekonomii Społecznej
 • 31 środowisk lokalnych

Obszar objętych działaniem w ramach projektu obejmuje Subregion Poznański, w skład którego wchodzą:

 • Miasto Poznań
 • Powiat poznański
 • Powiat obornicki
 • Powiat szamotulski
 • Powiat średzki
 • Powiat śremski

WCES prowadzi działania i świadczy usługi w 4 zakresach:

 • animacji w środowiskach lokalnych
 • inkubacji nowych Przedsiębiorstw Społecznych
 • wsparcia istniejących Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz Przedsiębiorstw Społecznych
 • reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem

 

Oferta WCES - pobierz informacje PDF

OFERTA DLA OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE OFERTA DLA PODMIOTÓW REINTEGRACYJNYCH OFERTA DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

Ważne informacje: