W tym miejscy zamieszczane są ogłoszenia o postępowaniach ofertowych prowadzonych przez podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne w związku z realizowanymi przez nie projektami.

Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” jako podmiot prowadzący Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie poznańskim nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w tej zakładce przez PES i PS. Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” zastrzega sobie prawo odmowy zamieszczenia ogłoszenia lub usunięcia ogłoszenia zawierającego treści, słowa lub zwroty powszechnie uznawane za obraźliwe lub inne treści o charakterze bezprawnym.

Zapytanie ofertowe, Poznań, dn. 08.03.2024 r.

W związku z realizacją przez Allthings Home Sp. z o.o. non profit w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Zakup laptopów wraz z aktualizacją oprogramowania Richinoceros

Szczegóły w załącznikach:

Treść zapytania do pobrania

Załącznik 1 do pobrania

Załącznik 2 do pobrania

Zapytanie ofertowe, Poznań, dn. 23.02.2024 r.

W związku z realizacją przez Allthings Home Sp. z o.o. non profit w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Zakup samochodu osobowego o napędzie hybrydowym

Szczegóły w załącznikach:

Treść zapytania do pobrania

Załącznik 1 do pobrania

Załącznik 2 do pobrania

Zapytanie ofertowe, Poznań, dn. 29.01.2024 r.

Zapytanie ofertowe na zakup laptopów, pakietów oprogramowania biurowego i drukarki sieciowej w związku z realizacją przez Fundację Tyflologika projektu pn. „Zwiększenie liczby beneficjentów oraz rozpoczęcie działalności audytorskiej” w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025. Szczegóły w załącznikach:

Treść zapytania do pobrania

Załącznik 1 do pobrania

Załącznik 2 do pobrania

Zapytanie ofertowe, Poznań, dn. 29.12.2023 r.

W związku z realizacją projektu w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025 Spółdzielnia Socjalna TAROKA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Zakup samochodu ciężarowego do 3,5 tony

Szczegóły w załącznikach:

Zapytanie-ofertowe-samochód TAROKA

Zapytanie-ofertowe-Zalacznik-nr-1

Zapytanie-ofertowe-Zalacznik-nr-2

Zapytanie ofertowe, Poznań, dn. 11.12.2023 r.

Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” w związku z realizacją przez Centrum Integracji Społecznej prowadzonym przez Fundację Pomocy Wzajemnej „Barka” projektu pn.: „Wzmacnianie potencjału innowacyjnego i rozwojowego Centrum Integracji Społecznej przy FPW «Barka»” w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: Zakup nowego samochodu dostawczego z napędem elektrycznym typu mini bus. Szczegóły w załącznikach:

Treść zapytania do pobrania

Załącznik do pobrania

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dnia 11.12.2023 r.

Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez Fundację Pomocy Wzajemnej „Barka” informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na zakup nowego samochodu dostawczego z napędem elektrycznym typu mini bus w ramach projektu pn.: „Wzmacnianie potencjału innowacyjnego i rozwojowego Centrum Integracji Społecznej przy FPW «Barka»” w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025 wybrano ofertę następującego Wykonawcy: Rzepecki Mroczkowski Sp. z o.o. Wykonawca otrzymał najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym. Cena oferty Wykonawcy: 223 573,95 zł netto, 274 995,95 zł brutto.

Zapytanie ofertowe, Poznań, dn. 27.10.2023 r.

Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego GEST z siedzibą w Poznaniu zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia na zakup dedykowanego rozwiązania IT w postaci platformy e-learningowej, która finansowana jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w projekcie pt. Platforma e-learningowa Migaj.eu – wzmocnienie odporności i rozwój Towarzystwa GEST.

Treść zapytania do pobrania

Załącznik do pobrania

Zapytanie ofertowe,    Poznań, dn. 13.10.2023 r.

Zapytanie ofertowe na zakup samochodu do przewozu osób na wózkach inwalidzkich w związku z realizacją przez Fundację Tyflologika projektu pn. „Zwiększenie liczby beneficjentów oraz rozpoczęcie działalności audytorskiej” w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025.

Treść zapytania do pobrania

Załącznik nr 1 do pobrania

Załącznik nr 2 do pobrania