Lider projektu

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka

WIELKOPOLSKIE CENTRUM EKONOMII SOLIDARNEJ
ul. Św. Wincentego 6/9
61-003 Poznań

+48 61 6682300
biuro@wces.eu

Skargi i wnioski

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl

Zapraszamy do zapoznania się ze Standardami OWES:

standardy_OWES

PLANY BUDYNKÓW

SPRAWOZDANIA ORGANIZACJI

Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji Barka 2015

Bilans 2015

Wynik finansowy 2015

Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji Barka 2016

Bilans 2016

Wynik finansowy 2016

Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji Barka 2017

Bilans i rachunek wyników 2017

Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji Barka 2018

Bilans 2018

Wynik finansowy 2018 .xls

Roczne_sprawozdanie_z_działalności Fundacji Barka_2019

Bilans 2020

Roczne_sprawozdanie_z_działalności Fundacji Barka_2020

Wynik finansowy_2020