Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej prowadzone przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. Praktyczne aspekty prowadzenia stowarzyszeń i fundacji

Szkolenie przeznaczone jest dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych mających siedzibę na terenie subregionu poznańskiego (m. Poznań, powiaty: poznański, obornicki, szamotulski, śremski, średzki).

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o jego ukończeniu.

Szkolenie odbędzie w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka w Poznaniu, 24 stycznia br. (wtorek) w godzinach 9:00 – 16:15. 

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Bardzo prosimy o zgłaszanie uczestników szkolenia poprzez podanie imienia i nazwiska uczestnika, numeru telefonu oraz preferowanej diety (wegańska, wegetariańska, mięsna) do dnia 17 stycznia br. do godziny 15:00.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel.: 61 6682408 lub adres e-mail: malgorzata.sobczyk@barka.org.pl.

W programie szkolenia m.in.:  

  • Prowadzenie działalności statutowej organizacji: praktyczne różnice pomiędzy działalnością nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego;
  • Działalność gospodarcza w organizacji pozarządowej – kiedy warto podjąć działalność gospodarczą, podstawy prowadzenia działalności gospodarczej w ngo;
  • Statut jako podstawa działania organizacji (kluczowe zapisy i ich konsekwencje)
  • Zmiany w statucie organizacji – jak przygotować uchwały dotyczące zmian, tekst jednolity, zgłaszanie zmian w KRS
  • Zmiany we władzach organizacji – jak przygotować uchwały dotyczące zmian, zgłaszanie zmian w KRS
  • ABC pozyskiwania środków na działalność organizacji: projekty (jak przygotować dobry projekt), zbiórki publiczne (zgłaszanie zbiórki, obowiązki związane z prowadzeniem i rozliczeniem zbiórek), darowizny, pozyskiwanie sponsorów;
  • Angażowanie ludzi do działań organizacji: jak pozyskać wolontariuszy, jak prawidłowo zaangażować wolontariusza (tu m.in.: umowa wolontariacka), odpłatne formy angażowania (umowy cywilnoprawne, umowy o pracę);
  • Obowiązki sprawozdawcze w organizacjach.