Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025 realizującego inwestycje A4.3.1. ujętą w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), której celem jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności.

Wsparcie finansowe na realizację przedsięwzięć w ramach Programu udzielane będzie na podstawie naborów wniosków składanych przez podmioty ekonomii społecznej.

Nabory wniosków w ramach Programu będą ogłaszane do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na jego realizację.

Zapraszamy do konsultacji z doradcami OWES.

AKTUALNA data naboru wniosków: od 17.01.2023 do 16.02.2023

 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/a431-programy-wsparcia-inwestycyjnego-umozliwiajace-w-szczegolnosci-rozwoj-dzialalnosci-zwiekszenie-udzialu-w-realizacji-uslug-spolecznych-oraz-poprawe-jakosci-reintegracji-w-podmiotach-ekonomii-spolecznej/#Niezb%C4%99dne%20dokumenty

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-dot-wsparcia-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej—inwestycja-a431-kpo