Inwazja Rosji na Ukrainę w lutym br. wywołała największy kryzys uchodźczy w Europie od czasów II wojny światowej. Blisko 4 mln uchodźców z Ukrainy znalazło schronienia w Polsce i Rumunii, dołączając do uchodźców z Azji i Afryki goszczących regionie.

NESsT wraz z IKEA Social Entrepreneurship oraz Fundacją Cisco , podjęły współpracę w celu uruchomienia NESsT Refugee Employment Initiative, aby wspierać piętnaście przedsiębiorstw, które pracują z uchodźcami i innymi defaworyzowanymi grupami w Polsce i Rumunii. Inicjatywa ma na celu stworzenie 2 000 miejsc pracy i poprawę życia 5 000 uchodźców.

Inicjatywa zapewni finansowanie i pomoc biznesową grupie przedsiębiorstw z misją społeczną w Polsce i Rumunii, które długoterminowo wspierają uchodźców na rynku pracy. W zakres tego wsparcia mogą wchodzić szkolenia zawodowe, godne oferty pracy oraz dodatkowe usługi (np. pomoc w zakresie zdrowia psychicznego, zajęcia językowe, pomoc w uzyskaniu pozwoleń na pracę, opieka nad dziećmi, wsparcie sprzętowe m.in. laptopy do nauki).

NESsT definiuje godne oferty pracy jako miejsca pracy, które zapewniają pensję pokrywającą przynajmniej podstawowe wydatki życiowe na podstawie umowy o pracę.

Więcej informacji:

https://pl.nesst.org/refugee-employment-initiative