Lepsza Gmina Czerwonak wspiera dzieci ukraińskie w ramach mechanizmu zakupowego poprzez zajęcia zorganizowane w siedzibie przedsiębiorstwa społecznego Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora Owińskach na zlecenie gminy Czerwonak.

Mechanizm zakupowy dla rzecz obywateli ukraińskich realizowany jest jest przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka w projekcie Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej.