Fundacja Ewy Johansen TALENT, zorganizowała trzy edycje turnusów półkolonijnych dla dzieci ukraińskich  w ramach mechanizmu zakupowego realizowanego przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka w projekcie Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, na zlecenie Miasta Poznania.