Fundacja Edukacyjna Ferajna zorganizowała na zlecenie Miasta Poznania, zajęcia dla  ukraińskich dzieci.

Spotkania odbyły się  w ramach mechanizmu zakupowego realizowanego w projekcie Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej realizowanym przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka.