Podczas IV-tej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Polityka społeczna w XXI wieku. Inkluzja uchodźców w trójwymiarze” odbył się także Panel organizacji pozarządowych oraz CSR – „Człowiek dla człowieka z człowiekiem”
Moderatorem panelu był prof. Szymon Ossowski, a wzięło w nim udział dziewięciu panelistów, choć mogło być jeszcze więcej. Dyskusję poprzedziła impresja filmowa pt. „Witamy w Poznaniu!” zrealizowana przez Marka Osiecimskiego oraz Tomasza Kuzalskiego
ukazująca funkcjonowanie i działania osób prywatnych, organizacji pozarządowych i wolontariuszy z Grupy MTP w halach targowych – podczas, gdy mieszkali w nich goście z Ukrainy. Organizacje pozarządowe, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także bardzo wiele firm angażowało się i nadal angażuje, w pomoc obywatelom Ukrainy. Maria Sadowska z Barki, Aleksandra Orchowska z Fundacji ORCHidea, Ewa Gałka z Centrum PISOP, Serhii Medviediev ze Stowarzyszenia Warto Razem, Magdalena Borowiec z Pogotowia Społecznego, Jakub Marchlewski z Fundacji Jacek z Szafy, Justyna K. Ochędzan z WRK, Agnieszka Kaczmarek z Aquanet S.A. oraz Katarzyna Mikielewicz z Grupy MTP, opowiedzieli o swoich dotychczasowych doświadczeniach w działaniach na rzecz obywateli Ukrainy w Polsce lub bezpośrednio w Ukrainie. Podzielono się słodko-gorzką refleksją o dyspozycyjności, elastyczności, szybkości reagowania i profesjonalizmie organizacji pozarządowych oraz firm komercyjnych wobec kryzysu humanitarnego, jaki rozpoczął się w Europie 24 lutego. A jednocześnie gorzką, bo pokazującą opóźnienia, nieprzygotowanie czy brak realnego planu antykryzysowego administracji państwowej oraz samorządowej, zwłaszcza samorządów dużych miast, gdyż mniejsze jednostki administracyjne, przynajmniej niektóre, wydaje się, że szybciej komunikują się ze swoim otoczeniem. A co w przyszłości? Nadal jest wiele bieżących spraw, jednak jak najszybciej warto wdrożyć kompleksowe programy integracyjne dla obywateli z Ukrainy, przynajmniej tych – którzy chcą zostać w Polsce, na co mocno wskazywali uczestnicy panelu pt. „Międzynarodowy wymiar uchodźstwa”. Wiele dobrego już się dzieje, o czym mogliśmy posłuchać m.in. podczas panelu poświęconego edukacji czy ochrony zdrowia.