Dzisiaj 7 czerwca, rozpoczęła IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polityka społeczna w XXI wieku. Inkluzja uchodźców w trójwymiarze”. Organizatorem jest Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Partnerem organizacyjnym ze strony NGO jest Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka.
Podczas inauguracji gości powitał prof. Andrzej Stelmach –Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. W panelu inauguracyjnym wzięli udział: Anna Dąbrowska ze Stowarzyszenia Homo Faber w Lublinie, prof. Tadeusz Wallas- Prorektor ds. kadr i rozwoju UAM, prof. Mykola Pakhnin – z Narodowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych w Charkowie (on-line) oraz Grzegorz Gruca – wiceprezes Polskiej Akcji Humanitarnej (on-line). Paneliści opowiedzieli co zrobiono dla uchodźców ukraińskich, co można było zrobić lepiej i jak dalej można będzie pomagać. Wspólnym przesłaniem wszystkich wypowiedzi było „pozwólcie działać”, „nie przeszkadzać” w odniesieniu do możliwości i szybkości reagowania na kryzysy organizacji pozarządowych czy poszczególnych osób i instytucji w zestawieniu z działaniami władz państwowych czy niektórych samorządów.