Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej prowadzone przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Tworzenie projektów i przygotowanie wniosków o dofinansowanie”.

Szkolenie przeznaczone jest dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych mających siedzibę na terenie subregionu poznańskiego (m. Poznań, powiaty: poznański, obornicki, szamotulski, śremski, średzki).

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o jego ukończeniu.

Szkolenie odbędzie w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka w Poznaniu, 21 czerwca br. (wtorek) w godzinach 9:00 – 16:15. 

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Bardzo proszę o zgłaszanie uczestników szkolenia poprzez podanie imienia i nazwiska uczestnika, numeru telefonu oraz preferowanej diety (wegańska, wegetariańska, mięsna) do dnia 10 czerwca br. do godziny 15:00.

W razie pytań proszę o kontakt pod nr tel.: 61 6682408 lub adres e-mail: malgorzata.sobczyk@barka.org.pl.

Zapraszamy osoby początkujące oraz te, które pragną uporządkować swoja wiedzę.

Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową z elementami wykładu.

W trakcie szkolenia, prowadzący  zwróci uwagę na najważniejsze elementy projektu (formułowanie uzasadnienia, opis grupy docelowej, formułowanie celów i rezultatów, planowanie harmonogramu i budżetu), omówi najczęściej popełniane błędy oraz wskaże potencjalne źródła finansowania. Zaprezentowane również  i omówione zostaną formularze wniosków występujących w najpopularniejszych konkursach. Podczas zajęć uczestnicy, pod okiem prowadzącego, opracują własny projekt i przygotują wstępny wniosek o dofinansowanie.

Zdjęcie z portalu: Pixaby