Obchodzimy Światowy Dzień NGO. Jak czytamy w  Wikipedii: „Światowy Dzień NGO  (Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych) – międzynarodowy dzień kalendarzowy obchodzony corocznie 27 lutego. Oficjalnie uznany i ogłoszony przez 12 państw członkowskich IX Forum Organizacji Pozarządowych Morza Bałtyckiego Rady Państw Morza Bałtyckiego w 2010 r. i po raz pierwszy naznaczony przez ONZ, przywódców UE i organizacje międzynarodowe w 2014 r.”.

W tym roku ten dzień naznaczony jest wyjątkowymi, ponadnormatywnymi  działaniami  organizacji pozarządowych, w tym przedsiębiorstw społecznych, na rzecz uchodźców z Ukrainy – w celu zapewnienia transportu, noclegów, ubrań, żywności, leków, opieki medycznej, w dalszej przyszłości pracy.

W tym roku wszystko nabiera innego wymiaru. Przesyłamy wyrazy najwyższego szacunku i uznania przedstawicielom wielkopolskich organizacji pozarządowych. Życzymy wiary w skuteczność działań i realnej sprawczości, zdrowia i nieustannego entuzjazmu!

Fot. na obrazku wyróżniającym z portalu: Pozarządowy Poznań

Fot. poniżej: Pixaby