W środę 23 lutego, odbyło się cykliczne  spotkanie partnerstwa lokalnego na rzecz Spółdzielni Socjalnej Taroka.

Działania animacyjne prowadzimy w realu, jak i on-line. Tym razem na platformie Zoom spotkali się przedstawiciele gmin założycielskich Taroki: Kaźmierza, Rokietnicy i Tarnowa Podgórnego, przedstawiciele WCES i Taroki oraz Bogusław Wołodźko -mentor p. Magdaleny Jujeczki- prezeski Taroki w ramach projektu WCES.