Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka od lat wspiera powstawanie i działalność przedsiębiorstw społecznych, w tym w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”. Dzisiaj poznamy jedno z nich.

Fundacja ORCHidea powstała z końcem 2015 roku w celu prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia i pomocy medycznej oraz kompleksowego wsparcia osób głównie z deficytami neurologicznymi, tj. po udarach, urazach i guzach mózgu. Została powołana przez dr. Piotra Orchowskiego, specjalistę neurologa, od ponad 20 lat pracującego w poznańskich szpitalach, który objął funkcję prezesa zarządu.

Jak mówi Aleksandra Orchowska, wiceprezes zarządu, Fundacja ORCHidea była kreowana od podstaw, od pomysłu stworzenia w Poznaniu ośrodka, w którym dorośli z deficytami neurologicznymi, potrzebujący wielospecjalistycznej pomocy znajdą ją w jednym miejscu. I to się udało. Dziś regularnie ze wsparcia Fundacji korzysta kilkadziesiąt osób, a kilkaset w ciągu roku uczestniczy w konsultacjach.

Marzenie stało się faktem. Było to możliwe dzięki determinacji zarządu, finansowaniu z różnych źródeł oraz zaangażowaniu wspaniałych specjalistów, którzy zechcieli podjąć współpracę.

W 2018 roku Fundacja ORCHidea uzyskała status przedsiębiorstwa społecznego. Dzięki dotacji otrzymanej od Fundacji BARKA zatrudniła Anię* i Asię, obie długotrwale bezrobotne, oraz Stasię z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym.

W 2019 roku, po 4-miesięcznym stażu, dołączyła Kasia, kolejna osoba z niepełnosprawnością, tym razem w stopniu znacznym, ale w tym czasie zrezygnowała Ania. Tylko Asia, która znalazła zatrudnienie w 2018 roku, jest w Fundacji nadal, realizuje się, korzysta z kursów doskonalących i pojawia się w pracy z uśmiechem. Uśmiechem, który daje nadzieję, że zatrzyma się tu na długo.

Są jeszcze Tomek, 34-letni mężczyzna z niepełnosprawnością w wyniku udaru mózgu, który pracuje w Fundacji już czwarty rok, oraz Karol, młody chłopak zmagający się z problemami psychicznymi.

Fundacja doświadczyła trudności, jakie wiążą się z zatrudnianiem osób z grupy tzw. ryzyka. Można powiedzieć, że jest to jedno z największych wyzwań przedsiębiorstw społecznych – utrzymanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na dłużej.

Zarząd Fundacji w trosce o stabilność warunków pracy, utrzymanie miejsc pracy każde zobowiązanie głęboko analizuje. Priorytetem jest dbałość o komfort psychiczny zatrudnionych osób, możliwości rehabilitacji i integracji.

Podopieczni oraz pracownicy ze szczególnymi potrzebami korzystają z szerokiej oferty wsparcia, które świadczy interdyscyplinarny zespół specjalistów współpracujący z Fundacją. Są to: neurolog, psychiatra, psycholog, psychoterapeuta, neurologopeda czy fizjoterapeuta.

*Imiona zostały zmienione.

Dane kontaktowe:

ul. Bukowa 55c,

62-052 Walerianowo

Gabinety i biuro:

ul.Hetmańska 15-19c

60-254 Poznań

tel. 61 661 13 17, 601 493 705

fundacjaorchidea@poczta.fm

fundacja.orchidea@gmail.com (zarząd)

www.fundacjaorchidea.pl

Oferta:

1.Fundacja oferuje książki z ćwiczeniami poprawiającymi sprawność umysłu.Dostępne są takie publikacje, jak: „NEUROSESJE”, „POMYŚLny trening”, „NEURO-ćwiczenia”, „NEURO-trening” i „Zeszyt ćwiczeń do kaligrafii”. Książki mają certyfikat Zakup Prospołeczny.

2. Fundacja prowadzi Prozdrowotny Klub Seniora, w którym uczestnicy mogą korzystać z różnorodnych zajęć grupowych, w tym: arteterapeutycznych (decoupage, wypalanie w drewnie, manufaktura mydła i in.), integracyjnych (wspólne oglądanie filmu, wyjścia do Palmiarni Poznańskiej, słodkie wypieki), treningach poznawczych z wykorzystaniem krzyżówek, rebusów i różnorodnych ćwiczeń oraz zajęć ruchowych (choreoterapia).

3. Fundacja prowadzi EPIcentrum, w którym osoby z epilepsją (padaczką) mogą wykonać badanie EEG i videoEEG oraz skorzystać z porady specjalisty neurologa lub psychologa. W EPIcentrum można też poddać się terapii biofeedback.

4.Fundacja organizuje szkolenia dotyczące tematyki związanej z procesami starzenia się, komunikowania się z osobami po udarach/urazach mózgu i z chorobami otępiennymi oraz dotyczące stymulacji procesów poznawczych, połączone z praktycznymi warsztatami.

Cały przychód z działalności odpłatnej oraz ze sprzedaży książek przeznaczany jest na cele statutowe Fundacji.

Zdjęcia z archiwum Fundacji ORCHidea.