Porozumienie na rzecz rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w gminie Kaźmierz zostało uroczyście podpisane 22 września 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kaźmierz. Porozumienie zostało podpisane przez Wójta Gminy Zenona Gałkę, Sekretarza Janusza Stróżyka, Kierownik GOPS Barbarę Armon, a także przez sołtysów i radnych gminy oraz przez przedstawicielki spółdzielni socjalnej.

W ten sposób zamknięto pierwszy etap budowy na terenie gminy trwałego partnerstwa podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarki społecznej. 5 osób powołało Spółdzielnię Socjalną „Znajome”, która zajmuje się organizowaniem warsztatów rękodzieła dla dzieci i dla kobiet. Spółdzielnia uzyskała dotację na utworzenie 3 miejsc pracy dla osób bezrobotnych z Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej.

Ważnym etapem budowania partnerstwa jest zawsze wizyta studyjna. Tak było i w przypadku Kaźmierza. Niemal wszyscy członkowie partnerstwa odwiedzili przedsiębiorstwa społeczne w Rogoźnie, Kwilczu i Poznaniu.

W 2020 roku partnerstwo lokalne w Kaźmierzu zmierza w kierunku podjęcia współpracy z gminą Tarnowo Podgórne, co zaowocować ma utworzeniem nowej spółdzielni socjalnej.