Partnerstwo lokalne w Szamotułach ma zasięg powiatowy. Podpisanie porozumienia o współpracy nastąpiło 26.06.2015 r.

Od stycznia 2016 r. działa Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji Nadzieja w Szamotułach, które przez 10 lat funkcjonowało jako gospodarstwo pomocnicze. Przez ten czas blisko 280 osób skorzystało ze wsparcia w reintegracji społecznej i zawodowej.

Spółdzielnia Socjalna „Talent” została utworzona przez Starostwo Powiatowe oraz WTZ w Szamotułach. Powstała przy czynnym wsparciu Dyrektora PCPR Jaromira Zielińskiego. Swoją działalność rozpoczęła w lutym 2017 roku. Głównym celem jej istnienia jest stworzenie miejsc pracy i aktywizacja zawodowa dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szamotułach. W chwili obecnej zatrudnia trzy osoby z tej grupy. Spółdzielnia zajmuje się wyrobem ceramiki ozdobnej, między innymi: różnego rodzaju figurek, obrazków z wizerunkami świętych, kartek okolicznościowych, ozdób świątecznych oraz ceramiki użytkowej: kubki, komplety kawowe, misy itp.

W 2019 roku powstała spółdzielnia osób fizycznych Razem, która wykonuje prace remontowo – budowlane na zlecenie samorządu, jak i firm prywatnych.

Partnerstwo lokalne w Szamotułach skupia się też w swoim działaniu na rozwiązywaniu problemów i rozwoju partnerstw w poszczególnych gminach. Służą temu spotkania organizowane w Starostwie, na które zapraszani są regularnie przedstawiciele gmin.