29lip/20

Fundacja Akceptacja

 Misją Fundacji Akceptacja jest wspieranie osób zagrożonych społecznym wykluczeniem. Fundacja realizuje swoją misję skupiając się na dwóch głównych celach: Wsparcie osób transpłciowych oraz edukacja w temacie transpłciowości Edukacja w zakresie udzielania pierwszejCzytaj…

22maj/20

ESLine Sp. z o. o.

ESLine Sp. z o.o.  wyróżnia się pod względem branży, wśród innych przedsiębiorstw społecznych w Wielkopolsce. Realizuje zadania w zakresie ekonomii społecznej, która jest szczególną formą przedsiębiorczości, nienastawioną jedynie na cel gospodarczy, aleCzytaj…