Spółdzielnia Socjalna Anima powstała w 2011 roku  z inicjatywy 5 młodych, doświadczonych, wykształconych i dynamicznych kobiet, które wspierają, w myśl Marii Montessori, samodzielny rozwój małego człowieka. Spółdzielnia Socjalna „Anima” skupia się wokół świadczenia profesjonalnych usług opieki nad dziećmi prowadząc Niepubliczny Żłobek „Wesołe Koziołki” w Poznaniu.

Niepubliczny Żłobek „Wesołe Koziołki” jest prywatną placówką wpisaną do rejestru żłobków w Poznaniu, świadczącą profesjonalne usługi z zakresu opieki nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat. Z możliwością przedłużenia pobytu dziecka do 4 lat.

Do dyspozycji maluszków są 4 sale dydaktyczno-opiekuńcze. Żłobek posiada własny ogródek, który jest doskonałym miejscem zabaw na świeżym powietrzu oraz całoroczny plac zabaw zorganizowany w pomieszczeniu żłobka. W żłobku realizowany jest program opiekuńczo-pielęgnacyjny i edukacyjny stworzony w oparciu o pedagogikę M. Montessori oraz metodę W. Sherborne. Priorytetem w pracy opiekuńczo-wychowawczej jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa zarówno fizycznego jak i emocjonalnego, budowanie bliskiej stabilnej relacji opiekun-dziecko, rozpoznawanie potrzeb dziecka, zaspokajanie ich i udzielanie adekwatnego wsparcia.

Bazę programu opiekuńczo-pielęgnacyjnego stanowi plan dnia opracowany w oparciu o zasadę wolności wyboru, zgodnie z fazami rozwojowymi i potrzebami dziecka. Od roku istnieje w żłobku monitoring w salach, szatniach i na korytarzu, w związku z czym, w celu ochrony i poszanowania godności dziecka, czynności higieniczne i pielęgnacyjne odbywają się w łazienkach dla dzieci. Przebieranie dzieci odbywa się również w w/w pomieszczeniach. Dla najmłodszych (dzieci do 1 roku życia) plan dnia ustalony zostaje wspólnie z rodzicami/opiekunami prawnymi, zgodnie z indywidualnym rytmem aktywności, karmienia i snu dziecka.  Nad jego realizacją czuwa wykwalifikowana kadra. W swojej pracy opiekunki włączają do procesu dydaktycznego zajęcia wspólne dotyczące codziennego dnia: przygotowywania posiłków, przebierania i ubierania się, dbania o higienę, dbania o rośliny i dbania o porządek. Autorski plan roczny stanowi ramy do tworzenia cotygodniowych scenariuszy. Daje to możliwość twórczej i kreatywnej pracy z uwzględnieniem mocnych stron i zasobów opiekunek, ich talentów i zainteresowań. Dzięki temu tygodniowe scenariusze wzbogacane są o elementy zajęć tanecznych, muzycznych z elementami rytmiki, plastycznych, arteterapeutycznych, sensoplastycznych, zabawy z dźwiękiem przy wykorzystaniu między innymi instrumentów muzycznych. W ramach zajęć i ćwiczeń kierowanych dzieci tańczą, śpiewają, bawią się rozwijając dużą i małą motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, wrażliwość zmysłową, kreatywność, umiejętności komunikacyjne, inteligencję sensomotoryczną i emocjonalną. Codzienne zajęcia wspierają rozwój mowy, rozwój ruchowy, rozwój samodzielności i umiejętności samoobsługowych. Stwarza się dzieciom przestrzeń, której istotą jest rozwój indywidualny dziecka, co przekłada się na indywidualną pracę z materiałem (inaczej zabawa swobodna). Takie podejście daje dzieciom możliwość dokonywania samodzielnego wyboru zadań w zależności od ich indywidualnych możliwości sensomotorycznych, poznawczych i zdolności komunikowania się.

Żłobek „Wesołe Koziołki” to kolorowy, ciekawy świat, w którym dzieci czują się radośnie i bezpiecznie. Kwestia bezpieczeństwa dzieci jest dla kadry bardzo ważna. Meble oraz wyposażenie żłobka posiada atesty i certyfikaty potwierdzające normy w zakresie bezpieczeństwa produktów dla dzieci. Lokal Żłobka przygotowywany jest zgodnie z wymogami Powiatowego Sanepidu oraz Powiatowej Straży Pożarnej. Każde dziecko ma dostęp do swojego leżaczka, kocyka i poduszki; jeśli tylko odczuwa zmęczenie może w każdej chwili położyć się i odpocząć.

Dane kontaktowe:

ul. Bolesławy 21, 61-054 Poznań

tel. 503 467 887

biuro@wesolekoziolki.pl

www.wesolekoziolki.pl

https://www.facebook.com/WesoleKoziolki/

Oferta:

– opieka nad dziećmi od 20 m.ż. do 3 r.ż. z możliwością przedłużenia do 4 r.ż.,

– plac zabaw wewnętrzny,

– ogródek,

– 4 sale dydaktyczne,

– profesjonalna kadra.