Kiedy i jak powstało przedsiębiorstwo

Fundacja Edukacyjna Ferajna powstała w 2020 roku. Jest to inicjatywa dwóch edukatorek, które chciały stworzyć przestrzeń edukacyjną, oferującą rozmaite zajęcia i warsztaty rozwojowe dla dzieciaków w wieku 6-15 lat.

Codzienność przedsiębiorstwa. Główna idea, misja, przesłanie, które przyświeca działaniu.

Ferajna to przestrzeń edukacyjna dla rodziców,  którzy szukają dla swoich dzieci alternatywnej dla szkół publicznych formy edukacji.

Ferajna to miejsce, którego głównym celem będzie dawać wszystkim dzieciom spójną edukację, stwarzać inspirujące środowisko do nauki oraz rozbudzać zamiłowanie do samodzielnego zdobywania wiedzy.

Rozwija się  przede wszystkim kompetencje społeczne dzieci: ciekawość świata, umiejętność zadawania pytań, szukania rozwiązań, współpracę, wrażliwość na drugiego człowieka i planetę, znajomość języków obcych i mądre korzystanie z nowoczesnych technologii. Nauczyciel podąża  za dzieckiem, bada potrzeby i wspiera w procesie edukacyjnym. Ferajna pracuje metodą tutoringu i metodą projektu. Zaprasza także do bezpłatnego korzystania z  oferty dzieci z rodzin w trudnej sytuacji finansowej oraz dzieci z rodzin zastępczych. Organizowane są  zajęcia językowe dla osób powracających na rynek pracy.

Ilu pracowników zatrudnia przedsiębiorstwo na etacie? Czy prowadzone są działania reintegracyjne?

Fundacja obecnie zatrudnia dwóch pracowników na umowę o pracę oraz współpracuje z ośmioma nauczycielami na zasadzie B2B. Prowadzi działania reintegrujące kobiety długotrwale bezrobotne.

Adres i kontakt

Łużycka 22, 61-614, Poznań.

e-mail: hej@ferajna.edu.pl

Telefon: 604 156 630

www: ferajna.edu.pl

Fb: @ferajna.edu

Oferta Ferajny:

-zajęcia edukacyjne dla dzieci w ED

-półkolonie letnie i zimowe

-warsztaty literackie, plastyczne, recyklingowe

-kursy językowe

-korepetycje dla dzieci klas 1-8