Misją Fundacji Akceptacja jest wspieranie osób zagrożonych społecznym wykluczeniem.

Fundacja realizuje swoją misję skupiając się na dwóch głównych celach:

  1. Wsparcie osób transpłciowych oraz edukacja w temacie transpłciowości
  2. Edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedszpitalnej skierowana przede wszystkim do grup społecznych zagrożonych społecznym wykluczeniem (osoby z niepełnosprawnością, osoby bezdomne, osoby przewlekle chore, osoby uzależnione, osoby doświadczające przemocy na tle płci, rasy, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej)

Obecnie Fundacja wdraża trzeci cel, jakim jest świadczenie usług ratowniczych na rzecz grup zagrożonych społecznym wykluczeniem  oraz organizacji i instytucji pracujących na ich rzecz. Usługi ratownicze realizowane są zgodnie z wytycznymi Ustawy o PRM (Państwowym Ratownictwie Medycznym).

Oferta:

–  prowadzenie grup wsparcia,

– indywidualne konsultacje,

– szkolenia i  warsztaty,

– otwarte instruktaże,

– pokazy,

– symulacje,

– opracowywanie i publikacja własnych wydawnictw,

–  aktywność w społeczności lokalnej,

– aktywny udział w wydarzeniach publicznych, w ramach których nieodpłatnie świadczone są usługi profilaktyki prozdrowotnej.

Dane kontaktowe:

ul. 28 Czerwca 1956 r. 149, 61-525 Poznań

siedziba: ul Szyperska 11 A/25, 61-754 Poznań

tel. +48 577223343

e-mail: kontakt@akceptacja.org.pl

https://www.facebook.com/FundacjaAkceptacja/

www.akceptacja.org.pl