ESLine Sp. z o.o.  wyróżnia się pod względem branży, wśród innych przedsiębiorstw społecznych w Wielkopolsce. Realizuje zadania w zakresie ekonomii społecznej, która jest szczególną formą przedsiębiorczości, nienastawioną jedynie na cel gospodarczy, ale przede wszystkim na misję społeczną. Stawia na reintegrację, dlatego wśród  pracowników znajdują się m.in. osoby z niepełnosprawnościami oraz absolwenci centrum integracji społecznej. Jako spółka non profit zajmuje się niszczeniem dokumentacji niearchiwalnej. Niszczy dokumenty zgodnie z wymaganiami normy DIN 66399 na poziomie co najmniej P-3 – tzn. obowiązuje komisyjna kontrola i  wystawienie certyfikatu zniszczenia.

Dane kontaktowe:

ul. Jerzego Suszki 9,

60-681 Poznań

tel. 61 639 54 45, 519 710 624

e-mail: magda.marcinkowska@esline.com.pl

http://www.esline.com.pl/

https://www.facebook.com/ESline

Oferta:

– odbiór dokumentacji od klienta (podstawienie pustych worków lub pojemników w wyznaczone przez klienta miejsce lub miejsca, załadunek dokumentów do zniszczenia, odbiór pełnych pojemników z dokumentami, transport do instalacji niszczącej dokumenty, rozładunek samochodu);

– niszczenie dokumentacji (komisyjna kontrola, wystawienie certyfikatu zniszczenia);

– przetwarzanie odpadów w procesie niszczenia dokumentów i odzyskiwanie surowca (celem jest przywrócenie do obiegu każdego surowca nadającego się do ponownego wykorzystania; efektem naszych starań będzie rosnąca ilość wysokiej jakości materiałów otrzymanych drogą recyklingu).

ULOTKA (1)