Wprawdzie nadal trwa stan ograniczeń w związku z epidemią covid-19, jednak z tygodnia na tydzień następuje stopniowe odmrażanie gospodarki. Kolejne podmioty ekonomii społecznej, po przerwie, rozpoczynają pracę. W najbliższy  weekend zaprasza na plener malarski Spółdzielnia Socjalna Znajome z Kaźmierza, a Fundacja Animaniacy z Wronek zaprasza na treningi dla psów. Natomiast Stowarzyszenie Kolektyw Edukacyjny  planuje już wakacje i lipcowe zajęcia pt. „Żywiołowe Wakacje w Wiosce Bosych Stóp”.