Spółdzielnia Socjalna „Poznanianka” została zarejestrowana 26 marca 2013 r. Jest spółdzielnią socjalną  osób prawnych, gdyż powstała z pomocą i z inicjatywy Miasta Poznania  oraz Województwa Wielkopolskiego.

Świadczy usługi między innymi dla Zarządu Transportu Miejskiego, Zarządu Zieleni Miejskiej, Zarządu Dróg Miejskich oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Ideą powstania Spółdzielni była pomoc w znalezieniu zatrudnienia osobom posiadającym zadłużenie czynszowe lub mającym problemy z samodzielnym funkcjonowaniem na rynku pracy. Spółdzielnia pozyskując nowe zlecenia tworzy kolejne miejsca pracy, dzięki czemu osoby zadłużone mogą opłacać na bieżąco czynsz oraz spłacać zadłużenie. Każda osoba zaczyna funkcjonować w sposób niezależny. Praca w Spółdzielni Socjalnej „Poznanianka” to proste, rzetelne i z góry określone warunki zatrudnienia, wynagradzania i premiowania pracowników. W Spółdzielni, jak w każdym innym podmiocie gospodarczym, pracownik wypracowuje swoje wynagrodzenie.

Spółdzielnia jako podmiot odpowiedzialny społecznie uzyskała w grudniu 2014 Certyfikat Zakupu Prospołecznego.

Dane kontaktowe:

61-656 Poznań, Os. Powstańców Warszawy 5D

telefony: 507 213 454, 789 221 688

e-mail: spoldzielnia.poznanianka@prokonto.pl

https://www.facebook.com/Poznanianka-Spółdzielnia-Socjalna/

Oferta :

-usługi pielęgnacji zieleni (m.in. koszenie, pielenie, grabienie, przycinanie),

-prace porządkowe na zewnątrz i wewnątrz budynków (sprzątanie terenów zewnętrznych, biur, posesji),

-prace remontowo-wykończeniowe,

-porządkowanie nagrobków,

-usługi transportowe.