Przedsiębiorstwa społeczne subregionu poznańskiego uczestniczyły w szkoleniu dot. fundraisingu, w ramach międzynarodowego projektu INNO-WISEs, współrealizowanego z polskiej strony przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka. Sądząc po licznych wpisach na Fb, szkolenie było rewelacyjne! Życzymy więc owocnego wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce!