0

Partnerstwo w Ostrorogu

Partnerstwo lokalne w gminie Ostroróg zostało powołane, ponieważ na terenie gminy nie funkcjonuje jeszcze żaden PES.Władze Miasta i OPS są otwarte na wprowadzenie rozwiązań z obszaru ekonomii społecznej. Odbyły się tu spotkaniaCzytaj...
By : biuro | maj 15, 2020
0

Partnerstwo z Gminą Miejską Obrzycko

Partnerstw lokalne w Obrzycku powstało, by wspierać rozwój ekonomii społecznej, zgodnie z zapisami w Strategii Gminy. Obecnie nie działa w tej gminie WTZ,  nie ma obecnie spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, inwalidów, KISCzytaj...
By : biuro | maj 15, 2020
0

Partnerstwo z Gminą Wiejską Obrzycko

Partnerstwo lokalne gminy Obrzycko ma na celu rozwój podmiotów realizujących zadania z zakresu reintegracji społeczno- zawodowej osób korzystających z systemu pomocy społecznej. Celem działania partnerstwa jest utworzenie KIS/CIS lub/i spółdzielnię socjalną. NależyCzytaj...
By : biuro | maj 15, 2020
0

Partnerstwo w Dusznikach

Partnerstwo lokalne w Dusznikach ma na celu rozwój ekonomii społecznej na terenie gminy. Obecnie nie funkcjonuje tu jeszcze żadne przedsiębiorstwo społeczne. Natomiast od 5 lat działa prężnie WTZ, w którym uczestniczy 25Czytaj...
By : biuro | maj 15, 2020