Partnerstwo lokalne gminy Obrzycko ma na celu rozwój podmiotów realizujących zadania z zakresu reintegracji społeczno- zawodowej osób korzystających z systemu pomocy społecznej. Celem działania partnerstwa jest utworzenie KIS/CIS lub/i spółdzielnię socjalną. Należy przygotować potencjalnych pracowników czy późniejszych spółdzielców do rygorów funkcjonowania w pracy, zasad prowadzenia własnego przedsiębiorstwa oraz umiejętności inwestowania w przedsiębiorstwo i własny rozwój.

W 2020 roku planowane jest podjęcie współpracy z gminą Pniewy w celu kierowania osób do CIS w Pniewach i utworzenie nowego warsztatu CIS w Obrzycku.  W dalszym etapie rozważa się przystąpienie Gminy Obrzycko jako 3 członek (obok Pniew i Kwilcza) do Spółdzielni Socjalnej Horyzont. Gmina Obrzycko mogłaby zlecać spółdzielni pielęgnację zieleni i prace porządkowe do wykonania na terenie Gminy.

Dzięki działaniom animacyjnym w partnerstwie lokalnym zostało powołane stowarzyszenie w Gaju Małym. Stowarzyszenie to ma w planach uruchomienie działalności gospodarczej w obszarze usług opiekuńczych.