Partnerstwo lokalne w gminie Ostroróg zostało powołane, ponieważ na terenie gminy nie funkcjonuje jeszcze żaden PES.Władze Miasta i OPS są otwarte na wprowadzenie rozwiązań z obszaru ekonomii społecznej. Odbyły się tu spotkania edukacyjne oraz wizyta studyjna do PES zorganizowana przez WCES. Zostało też podpisane Porozumienie na rzecz Rozwoju przedsiębiorczości Społecznej. W międzyczasie wybrane zostały nowe władze GiM Ostroróg. Potrzebna jest dalsza praca nad uruchomieniem CIS lub spółdzielni socjalnej. Powstał plan uruchomienia na terenie Gminy Ostroróg oddziału CIS Pniewy (warsztat ogrodniczo-porządkowy). Osoby, kierowane przez OPS do warsztatu odbywałyby trening pracy, a następnie mogłyby podjąć pracę w Spółdzielni Socjalnej Horyzont. Partnerstwo lokalne może też być szansą na rozwój organizacji pozarządowych w Ostrorogu poprzez nawiązanie bliższej współpracy WCES z Inkubatorem Organizacji Pozarządowych w Ostrorógu. Partnerstwo lokalne może mieć też wpływ na podjęcie współpracy z innymi spółdzielniami socjalnymi z okolicznych gmin, w celu rozwoju przedsiębiorczości społecznej na terenie Ostroroga.