Szanowni Państwo,

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej (WCES) ogłasza nabór uczestników do ścieżki dotacyjnej. Zapraszamy osoby/podmioty zainteresowane utworzeniem miejsc pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym do złożenia skróconego opisu planowanego przedsięwzięcia (SOPP).

SOPP należy złożyć do dnia 13.10.2023 r. w biurze WCES mającym siedzibę przy ul. Św. Wincentego 6/9 w Poznaniu lub przesłać na adres: malgorzata.sobczyk@barka.org.pl. (decyduje data faktycznego wpływu do WCES).

Skrócone opisy planowanego przedsięwzięcia zostaną poddane ocenie Komisji Rekrutacyjnej, w skład której wchodzą pracownicy WCES. Ocena pozytywna będzie uprawniała daną osobę lub podmiot do wejścia na ścieżkę szkoleniowo-doradczą, a po jej zakończeniu do złożenia wniosku o dotacje na utworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Z uwagi na fakt, że niniejszy nabór zostaje ogłoszony przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”  WCES zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym jego etapie.

Harmonogram:

Nabór skróconych opisów planowanego przedsięwzięcia 20.09.2023 – 13.10.2023
Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej 24 – 25.10.2023
Nabór wniosków o dotacje 01.12 – 15.12.2023
Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków styczeń 2023

Informacji na temat naboru, a także warunków uzyskania dotacji udzielają doradcy kluczowi oraz biznesowi:

Małgorzata Sobczyk
Email: malgorzata.sobczyk@barka.org.pl
Tel. +48 61 668 24 08

poniedziałek – czwartek 9.00-17.00

Krzysztof Urbaniak
Email: krzysztof.urbaniak@barka.org.pl
Tel. +48 61 668 24 09

poniedziałek – piątek 8.00-16.00

Justyna Brylewska
Email: justyna.brylewska@barka.org.pl
Tel. +48 61 668 23 21

poniedziałek – piątek 8.00-16.00

 

Szczegółowe informacje zawarte są w załącznikach:

REGULAMIN REKRUTACJI DO ŚCIEŻKI DOTACYJNEJ

Skrócony Opis Planowanego Przedsięwzięcia

Planowane przychody i koszty – Załącznik do SOPP 2023

karta oceny