Serdecznie zapraszamy na spotkanie sieciujące przedstawicieli i pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej, podczas którego w kameralnej, przyjacielskiej atmosferze porozmawiamy o ważnych temat dla pracowników i uczestników warsztatów terapii zajęciowej z subregionu poznańskiego. Podczas spotkania omówione będą m. in.: następujące zagadnienia: standardy funkcjonowania WTZ, zasady tworzenia testów w języku łatwym (ETR) zgodnie ze standardami dostępności, edukacja seksualna i współpraca z osobami z niepełnosprawnością, Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, wzmocnienie samoświadomości uczestników WTZ z jednoczesnym zaproponowaniem rozwiązań usprawniających współpracę kadry WTZ na rzecz rodziców z niepełnosprawnością intelektualną, analiza potrzeb szkoleniowych, doradczych WTZ oraz możliwość dofinansowania szkoleń, studiów z KFS 2023 roku. 

Dla kogo: zarząd stowarzyszenia, kierowniczki/-cy WTZ, psychologowie, terapeuci, instruktorzy

Kiedy: 26 kwietnia 2023

O której: 10:00 – 14:00

Gdzie: Siedziba OWES w FPW Barka ul. Św. Wincentego 6/9 w Poznaniu, Budynek C, parter, s. Galeria