W Szamotułach odbyło się spotkanie sieciujące zorganizowane przez Starostę Powiatu Szamotulskiego i Fundację Pomocy Wzajemnej Barka.
Wśród przedstawicieli samorządów, jednostek pomocy społecznej i organizacji oraz przedsiębiorstw społecznych rozmawialiśmy o sytuacji poszczególnych podmiotów i ich etapów rozwoju.
Bartosz Pawlak zaprezentował różne ujęcia dobra wspólnego w perspektywie filozoficznej, a Monika Piotrowska z gminy Czarnków zaprezentowała doświadczenia tworzenia i funkcjonowania Centrum Usług Społecznych. W spotkaniu uczestniczyli także goście z Kongo – przedstawiciele pierwszego afrykańskiego Centrum Integracji Społecznej.