Twórcy i szefowie firm społecznych, liderzy i przedstawiciele samorządów – to bohaterowie książki „Ekonomia społeczna w portretach”.
Znakomita większość z nich, wraz z autorkami książki – Joanną Rubin i Jane Knap oraz autorką wprowadzenia do książki – Barbarą Sadowską, spotkali się  w prestiżowej Sali Białej Urzędu Miasta Poznania.
Spotkanie poprowadził Leszek Waligóra – zastępca redaktora naczelnego Głosu Wielkopolskiego. Umiejętnie stawianymi pytaniami pozwolił nam samym – ludziom, którzy zajmują się tematyką przedsiębiorczości społecznej, niekiedy od wielu lat, spojrzeć w świeży sposób na codzienne wyzwania, stereotypy, z którymi musimy się w mierzyć w kontaktach z „dużym” biznesem, ale i przepisami prawa na poziomie państwa – i praktyką urzędniczą na poziomie samorządów.
Książka „Ekonomia społeczna w portretach” powstała w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, realizowanym przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka oraz Miasto Poznań.