Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprosił przedstawicieli OWESów wielkopolskich do zastanowienia się nad sensem ekonomii społecznej. Od rana w środę 29 czerwca dyskutowaliśmy więc o takich wartościach jak solidarność, braterstwo, godność i odpowiedzialność. Barbara Sadowska zwróciła uwagę na potrzebę budowania bliskich relacji i korekty swoich postaw.
Ewa Roman ze S.S.Wspólny Sukces zauważyła, że wciąż potrzebna jest walka o zrozumienie przez samorządy tych możliwości, jakie daje im stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, a które wciąż nie są wykorzystywane zgodnie z potencjałem. Paulina Stochniałek – Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego podkreśliła, że pomimo wielu wyzwań, ekonomia społeczna jest powodem do dumy dla Wielkopolski i słusznie jest traktowana jako wzór w innych częściach Polski.