Fundacja Barka od lat wspiera powstawanie i działalność przedsiębiorstw społecznych, w tym w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej. Dzisiaj poznamy jedno z nich – Fundację Ewy Johansen Talent.

„Jesteśmy organizacją pozarządową prężnie działającą w Polsce i poza granicami naszego kraju, od 2004 roku – opowiada Dobromił, zajmujący się promocją w Fundacji. W ramach naszej ponad 15-letniej działalności zrealizowaliśmy ponad 300 projektów kierowanych do beneficjentów Fundacji Talent, z czego 80 procent było realizowanych ze środków publicznych. Współpracujemy ze znanymi artystami z Polski i zagranicy.

W naszej pracy wspierają nas polskie i zagraniczne media. Nasi podopieczni gościli na scenach całego kraju oraz byli zapraszani do takich programów TV jak: „Dzień Dobry TVN” czy „Pytanie na Śniadanie”.

W ramach Centrum Doskonalenia Zawodowego prowadzimy najbardziej znany i popularny cykl szkoleń instruktorskich na stopień instruktora tańca HIP HOP, w którym wzięło udział ponad 800 osób, wśród nich uczestnicy i choreografowie takich show jak: „You Can Dance”, „Got to Dance”, „Taniec z Gwiazdami”. Pomagamy tym, którzy są utalentowani i którzy chcą się rozwijać swoje umiejętności. Organizujemy imprezy lokalne i ogólnopolskie, zapraszamy gości zagranicznych. Szkolimy i organizujemy kursy podwyższające kwalifikacje zawodowe tym, którzy chcą przekazywać swą wiedzę dalej. Edukujemy, prowadzimy warsztaty sportowe i artystyczne. Opiekujemy się tymi, którzy tego potrzebują. Czyli robimy wszystko to, co potrafimy najlepiej.

Współpracujemy z: urzędami administracji publicznej, między innymi Urzędem Miasta Poznania, Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, miastem Hannover, miastem Imola, regionem Emilia Romagna, miastem Rennes, krajem związkowym Dolna Saksonia, Urzędem Miasta Bydgoszczy, Urzędem Miasta Torunia, Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Ministerstwem Sportu, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Edukacji Narodowej, ambasadą Stanów Zjednoczonych, ambasadą Republiki Ludowej Chin. Światowymi organizacjami tańca, między innymi Hip Hop International, UDO, EDO, Juste debout, Battle of the year, z mediami ogólnopolskimi i lokalnymi”.

Działając w nurcie ekonomii społecznej, Fundacja od wielu lat zatrudnia osoby z niepełnosprawnością, pozwalając im wdrożyć się na rynku pracy i rozwijać swoje zdolności zawodowe w bezpiecznym środowisku. Aktualnie w biurze Fundacji pracują Dobromił i Milena. Oboje zajmują się organizowaniem eventów, obsługą social mediów i czuwają nad harmonogramem realizacji projektów Fundacji. Prezesem zarządu Fundacji jest Leszek Baranowski, koordynator i autor projektów, który w ramach swojej działalności zrealizował ponad 250 projektów współfinansowanych ze środków publicznych. Jest także współzałożycielem Polskiej Federacji Tańca Ulicznego. 

Fundacja może pochwalić się wieloma zrealizowanymi projektami z zakresu edukacji kulturalnej, artystycznej, zdrowotnej, sportowej oraz letniego i zimowego wypoczynku:

– SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-ja – projekt upowszechniający wiedzę na temat muzyki klasycznej, zrealizowany m.in w wielu miejscowościach z utrudnionym dostępem do oferty kulturalnej i artystycznej;

– POGODA GŁOSU – projekt edukacji kulturalnej łączący ćwiczenia wokalne z koncertem;

– HISTORIA POLSKIEJ PIOSENKI – multimedialna audycja edukacyjna przybliżająca dzieciom i młodzieży polskich szkół najbardziej znane polskie utwory muzyki popularnej wraz z omówieniem kontekstu społeczno-politycznego, w jakich powstawały;

– TANCBUDA – cykl zajęć profilaktyczno-sportowych dla uczniów poznańskich szkół. Dotowany przez Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania.

Fundacja Talent jest członkiem współzałożycielem Polskiej Federacji Tańca Ulicznego, której zadaniem jest promocja i rozwój sportu tanecznego breaking (breakdance) w Polsce.

Przy realizacji projektów wypoczynkowych Fundacja współpracuje z organizacjami pomocowymi, takimi jak: rodzinne domy dziecka, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Poznaniu (Program Pomocy Rodzinie z Osobą Uzależnioną), Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży „KLUB”, Stowarzyszeniem Służb Grup Rodzinnych Al-Anon, Ośrodkiem „Śródka”, Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Rodzinom „Amici”.

Łącznie zorganizowano ponad 400 wydarzeń.

Fundacja działa na terenie całej Polski, w szczególności w Poznaniu i Warszawie.

Adres i informacje kontaktowe:

Poznań, ul. Głogowska 31/33

tel. +48 537 292 621

Warszawa, ul. Domaniewska 47/10

tel. +48 666 089 301

e-mail: biuro@fundacjatalent.org

www.fundacjatalent.org

https://www.facebook.com/muzycznydynamit

https://www.facebook.com/Fundacja-Talent