Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej /WCES/ uruchamia w subregionie poznańskim (miasto Poznań, powiaty: poznański, obornicki, szamotulski, śremski, średzki) nowy instrument wsparcia dla osób, które przybyły do Polski z Ukrainy po 24 lutego 2022 r.

Instrument polega na dokonywaniu przez WCES zakupów produktów i usług od Podmiotów Ekonomii Społecznej, a następnie przekazywaniu ich nieodpłatnie instytucjom/podmiotom pomocowym wspierającym osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę lub bezpośrednio osobom wspieranym.

Instytucje/podmioty pomocowe mogą zgłaszać zapotrzebowania na produkty/usługi, przeznaczone dla osób opuszczających Ukrainę na adres:

 anna.jarzembowska@barka.org.pl

informacja dla instytucji.docx

wniosek zapotrzebowanie

 Złożenie zapotrzebowania nie jest równoznaczne z przyjęciem go do realizacji.

Podmioty Ekonomii Społecznej mogą składać oferty na adres:

malgorzata.sobczyk@barka.org.pl

informacja dla PES.docx

formularz oferty PES

Złożenie oferty nie jest równoznaczne przyjęciem jej do realizacji.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny:

Lidia Węsierska

695 338 999