Zapraszamy do udziału w Konkursie o Ekonomii Społecznej dla Młodzieży.

Udział w konkursie mogą zgłosić 5-osobowe zespoły uczniowskie (klasy od V do VII szkół podstawowych, I-III szkół ponadpodstawowych, klas I-IV technikum).  Uczniowie mogą być z jednej klasy lub różnych. Jedna szkoła może zgłosić jeden lub więcej zespołów. Zespoły mają nakręcić film w dowolnej technice, o długości od 2,5 min. do 4 min. na temat lokalnych przedsiębiorstw społecznych lub organizacji pozarządowych. Zgłoszenie udziału w konkursie należy przesłać do dnia 16 maja, a film do 26 maja 2022 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Regulaminie Konkursu wraz z załącznikami.

Regulamin Konkurs ES dla Młodzieży 2022

Zał nr 1 Formularz zgłoszeniowy

Zał nr 2 Lista wybranych PES.docx

Zał nr 3 Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Zał nr 4 Koncepcja Spółdzielni Uczniowskiej