Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej prowadzone przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie on-line nt. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Szkolenie przeznaczone jest dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych mających siedzibę na terenie subregionu poznańskiego (m. Poznań, powiaty: poznański, obornicki, szamotulski, śremski, średzki).

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o jego ukończeniu.

Szkolenie odbędzie w trybie on-line 23 lutego br. (środa) w godzinach 9:00 – 16:15.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Bardzo proszę o potwierdzenie zainteresowania udziałem w szkoleniu w ww. terminie do dnia 16 lutego br. do godziny 17:00.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel.: 61 6682405 lub adres e-mail: anna.jarzembowska@barka.org.pl.

Program szkolenia obejmuje m.in.:

  1. Podstawy prawne dotyczące niepełnosprawności, w tym typy i rodzaje niepełnosprawności, system orzecznictwa;
  2. Ustawa z 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – wymagania dla podmiotów publicznych (w tym dla organizacji pozarządowych realizujących działania ze środków publicznych) w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno – komunikacyjnej;
  3. Elementy dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w kontekście obsługi osoby z niepełnosprawnościami;
  4. Savoir vivre wobec osób ze szczególnymi potrzebami.