BARKA od lat wspiera powstawanie i działalność PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH, w tym w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”. Dzisiaj zapraszamy na spotkanie ze Spółdzielnią Socjalną Taroka. Rozmawiamy z Magdaleną Jujeczką, prezeską Taroki.

Przez lata mojej działalności w różnego rodzaju placówkach (szkoła, warsztaty terapii zajęciowej), w organizacjach pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje) czy podczas pełnienia społecznych funkcji sołtysa i radnej – zdobyłam ogromne doświadczenie w pracy z ludźmi, a przede wszystkim dla ludzi. W 2020 r. pojawiała się możliwość założenia spółdzielni socjalnej. Taroka jest spółdzielnią osób prawnych utworzoną przez gminy: Tarnowo Podgórne, Rokietnica oraz Kaźmierz. Oferujemy głównie usługi z zakresu porządkowania i pielęgnacji terenów zielonych. Przedsiębiorstwo działa formalnie od stycznia 2021 r., ale pierwsze zlecenia i prawdziwą przygodę zawodową zaczęliśmy w marcu 2021 r. Ważne miejsce zajmuje reintegracja. To przede wszystkim odbudowa społeczna i zawodowa człowieka. To praca nad kształtowaniem lub rozwojem takich umiejętności jak kierowanie własnym życiem (np. nad procesem podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, zdolności komunikacji, współpracy, rozwiązywania konfliktów) i działania mające na celu odbudowanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. Najważniejszy jest zysk ludzki, dopiero potem finansowy.

……..

Zespół Taroki tworzy obecnie 10 osób, z tego 6 to osoby z niepełnosprawnościami. Jak praca w przedsiębiorstwie społecznym zmieniła życie trójki pracowników?

Czesław – bezdomny, bezrobotny, przez ponad rok mieszkał w przyczepce campingowej na terenie ogródków działkowych, od marca 2021 r. w Taroce. Czesław całe swoje życie spędził w Kaliszu, miał żonę i dwoje dzieci. Niestety, hazard i alkohol doprowadziły do długów, utraty pracy i rodziny. Latami imał się dorywczych zajęć w kraju i za granicą. Ponad rok temu, jako osoba bezdomna, pojawił się w naszym regionie i zgłosił się do opieki społecznej. Bardzo chciał znaleźć zatrudnienie i być samodzielny. Nie chciał korzystać z zasiłku społecznego. Pojawienie się na rynku spółdzielni dało mu taką szansę. Czesław pracuje w Taroce od 10 miesięcy, nie wziął ani jednego dnia zwolnienia, systematycznie spłaca swoje zadłużenia.

Adam – niepełnosprawny intelektualnie, przed zatrudnieniem w spółdzielni miał problemy z alkoholem, konflikty w rodzinie i zaledwie dorywcze prace. W Taroce od samego początku. Pierwsze tygodnie były bardzo trudne, przede wszystkim przez alkohol, samookaleczenia i brak nawyków pracowniczych. Adam przeszedł dwumiesięczną terapię odwykową i od 8 miesięcy jest trzeźwy, uśmiechnięty i zadbany. Towarzystwo dużo starszych kolegów w pracy daje mu poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie. W tym roku po raz pierwszy od wielu lat miał z kim świętować Wigilię i swoje urodziny.

Edyta – przepracowała ponad 30 lat w jednym z poznańskich zakładów pracy. Niestety, nie uniosła ciężaru samobójczej śmierci męża i zaczęła pić. Straciła pracę, zaniedbała syna i dom. Wspierana przez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej wyszła z nałogu, ale przez ponad 6 lat nie mogła znaleźć zatrudnienia. Od czerwca ubiegłego roku nie musi korzystać z pomocy OPS, jest pracownikiem spółdzielni. Potrafi sama zaplanować pracę zespołu i jest bardzo opiekuńcza w stosunku do najmłodszych pracowników Taroki. Zawsze ma przy sobie dwie kanapki więcej!

 

Adres i kontakt:

Spółdzielnia Socjalna Taroka

ul. 27 Grudnia 8

62-080 Tarnowo Podgórne

tel. 609 405 969

https://www.facebook.com/Społdzielnia-Socjalna-Taroka

Oferta:

– opieka nad terenami zielonymi,

– koszenie trawy: traktor ogrodniczy, kosiarki i kosy,

– przycinanie krzewów i żywopłotów,

– wertykulacja i aeracja,

– prace glebogryzarką,

– czyszczenie powierzchni myjką ciśnieniową.

Imiona trójki pracowników są zmienione.