Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w MRiPS  informuje, że spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej mogą korzystać z ochrony taryfowej wynikającej z Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Przepisy ustawy wykluczają także podwyższanie cen i stawek taryfowych gazu w 2022 r.

Należy pamiętać, że warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie u sprzedawcy gazu stosownego oświadczenia. Wzór oświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska, dostępny jest pod linkiem:

https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mfrxilrtg4ytomjxha3tmltwmvzc4mjzgazdc

Ustawa weszła w życie dnia 29 stycznia.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/202