Czy zakupy społecznie odpowiedzialne są nam bliskie?Jak wpierać marki społeczne? Czy działania społeczne i jednocześnie ekonomiczne mają sens?

Ładne rzeczy – Pracowania ES zaprosiła w poniedziałek 18 października 2021 r.  na spotkanie z wyjątkowymi praktykami – przedstawicielami jednej z najprężniejszych Spółdzielni Socjalnych działających w Poznaniu.

„Nie pytaj co ES może zrobić dla Ciebie – razem zróbmy coś dla ES.”

Dwugodzinne spotkanie inspiracyjno-edukacyjne zaprezentowało działalność ekonomii społecznej (ES) naszymi oczami. W sposób lekki, ale merytoryczny opowiedziano uczestnikom nie tylko o szeroko rozumianym pojęciu ES.

Zaproszono  uczestników   do dyskusji i rozważań nad rolą każdego z nas – klienta, beneficjenta, odbiorcy – jako współtwórcy sukcesu tej przestrzeni społecznej.

Rozmawiano m.in. o tym czym są tzw. „odpowiedzialne zakupy” oraz zaprezentowano ofertę produkcyjno-usługową wybranych PES – by pokazać, jak każdy z nas może wspierać misję społeczną ES wzmacniając ekonomiczną sytuację przedsiębiorstw.

Razem starano się wypracować podpowiedź dla jeszcze nieprzekonanych i zmierzyć się z pytaniem: Jak każdy z nas może działać na rzecz widoczności ES oraz rynku zleceń przedsiębiorstw społecznych?

Po zakończeniu części dyskusyjnej zaproszono uczestników do zapoznania się z ofertą produktową Spółdzielni Socjalnej FURIA oraz marki Klunkry Wielkopolskie, które  można było zakupić z 15% rabatem. Wśród osób goszczących na spotkaniu rozlosowano również trzy prezentowe nagrody.

Miejsce realizacji zadania: Pracownia Ekonomii Społecznej „Ładne Rzeczy” Poznań ul. Św. Marcin 57.

Wydarzenie zrealizowano w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, którego celem jest wzrost znaczenia Ekonomii Społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym Miasta Poznania. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Lider projektu: Fundacja Barka, partner projektu: Miasto Poznań.