Kiedy i jak powstało przedsiębiorstwo

Gminne Przedsiębiorstwo Społeczne zostało powołane na początku 2021 r.  m.in. w celu utworzenia Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych, gdzie będą udostępniane sale konferencyjną oraz pomieszczenia biurowe dla potrzeb NGO. Prowadzone są  działania animacyjne i integracyjne dla środowiska NGO na terenie gminy Czerwonak. Przedsiębiorstwo współpracuje z Przedstawicielami Rady Działalności Pożytku Publicznego gminy Czerwonak.

Codzienność przedsiębiorstwa. Główna idea, misja, przesłanie, które przyświeca działaniu.

Przedsiębiorstwo budują ludzie mieszkający w gminie Czerwonak, a założycielem spółki jest Gmina Czerwonak  Gminne Przedsiębiorstwo Społeczne skorzystało z dotacji z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych.

Ilu pracowników zatrudnia przedsiębiorstwo na etacie? Czy prowadzone są działania reintegracyjne?

Nasza kadra to 10 fantastycznych osób! Wspaniała atmosfera, otwarcie na nowe pomysły i współprace, świadczenie usług na jak najwyższym poziomie – to jest to co nas cechuje! Działamy wspólnie dla osób mieszkających na terenie naszej gminy.

Oferta

Spółka świadczy następujące usługi dla Gminy Czerwonak

  • koszenie trawników,
  • zamiatanie ulic,
  • grabienie liści,
  • pielęgnacja „małej zieleni” (usuwanie chwastów, przycinanie drobnych krzewów, sadzenie kwiatów, grabienie itp.),
  • sprzątanie terenów zielonych,
  • podlewanie drzew i krzewów,
  • obsługa Dworca Kolejowego w Bolechowie,
  • obsługa gminnego targowiska w Koziegłowach,
  • obsługa cmentarza komunalnego w Czerwonaku,
  • usługa czyszczenia wiat przystankowych w Gminie Czerwonak,

Adres i kontakt

ul. Leśna 8, 62-004 Czerwonak

Mail: biuro@gps-czerwonak.pl; kontakt@gps-czerwonak.pl

Strona www: www.gps-czerwonak.pl

GPS Czerwonak – Gminne Przedsiębiorstwo Społeczne | Facebook