Kiedy i jak powstało przedsiębiorstwo

Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora w Owińskach prowadzone przez Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak tworzy wspaniały zespół ludzi. Przygotowania do utworzenie Centrum zaczęły się w czerwcu 2020 roku gdy Stowarzyszenie podjęło decyzję o przekształceniu się w Podmiot Ekonomii Społecznej. Dzięki temu ze środków przekazanych z Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka w  działania włączono 3 wspaniałe osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, mogące jednocześnie wspierać na co dzień inne osoby w tym również z zagrożenia wykluczeniem. Prowadząc takie działania  pracownicy ciągle się rozwijają dodatkowo wspierając się szkoleniami współfinansowanymi przez Fundację Barka. Całą naszą drużynę na stałe tworzy 7 osób, a z kolejnymi kilkoma jest regularna współpraca..

Codzienność przedsiębiorstwa. Główna idea, misja, przesłanie, które przyświeca działaniu.

To wspaniałe miejsce, zarówno dla seniorów i rodzin, jak i dla innych osób, które korzystają z  Centrum. W ramach działalności realizuje się usługi odpłatne, a także  przy wsparciu m. in. Powiatu Poznańskiego, PFRON i ROPS, wiele projektów dla osób starszych, niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi z różnymi trudnościami. Trwają starania o kolejne dofinansowania,  dzięki którym będzie można dalej rozwijać  Centrum, jak i przede wszystkim jeszcze mocniej wspierać  klientów, którzy będą mogli skorzystać z atrakcyjnej oferty. Za prowadzeniem Centrum stoi Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak, zrzeszające ponad 40 aktywistów, działające od lat na rzecz mieszkańców gminy Czerwonak, starające się pozyskać zarówno klientów, jak i środki na projekty realizowane w Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora. Stowarzyszenie w pełni wspiera i jest opoką dla naszego Centrum. Ważna  jest również bliska współpraca z właścicielem lokalu, którym jest sąsiadujące Centrum Roślin Zielona Inspiracja. Centrum a stałe współpracuje z Warsztatami Terapii Zajęciowej z Owińsk oraz wieloma innymi osobami, organizacjami i instytucjami.

Dzięki prowadzeniu Centrum jest możliwe inwestowanie  w reintegrację zawodową i społeczną oraz  w działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej (w tym wkłady własne na realizację projektów). Centrum stara się  świadczyć usługi na najwyższym poziomie mając na celu zadowolenie nawet najbardziej wymagających gości. Ważne, by każdy odwiedzający Centrum znalazł coś dla siebie. W ofercie jest szeroka oferta zajęć zarówno pod względem ilości usług, jak i możliwości cenowych. Centrum ma być miejscem, w którym ma być codzienność przyjemniejsza oraz wygodniejsza.

Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora działa w Owińskach, jednak ze wsparciem dociera do mieszkańców całej gminy Czerwonak, jak i gmin ościennych, a w niektórych przypadkach z dalszych rejonów. okal jest w pełni wyposażony i dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Ilu pracowników zatrudnia przedsiębiorstwo na etacie? Czy prowadzone są działania reintegracyjne?

Przedsiębiorstwo zatrudnia 7 osób na etacie, a z kilkoma kolejnymi współpracuje. Prowadzi działania reintegracyjne.

Adres i kontakt 

Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora w Owińskach, ul. Poznańska 15, 62-005 Owińska, cws.czerwonak@gmail.com,

tel. 661 111 959,

https://www.facebook.com/Centrum-Wsparcia-Rodziny-i-Seniora-w-Owinskach-106025221150246,

strona internetowa –  www.cwris.org

Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak

Tel. 661 809 006

https://www.facebook.com/LepszaGminaCzerwonak

www.lepszagminaczerwonak.com

Oferta przedsiębiorstwa społecznego

– usługi dla osób w każdym wieku, które potrzebują wsparcia w zakresie fizjoterapii, diagnozy, wsparcia i poradnictwa psychologicznego, usług opiekuńczych czy kosmetologii i podologii,

– wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego,

– współpraca z osteopatą, doktorem nauk o zdrowiu, logopedą, fachowcami prowadzącymi warsztaty i dietetykami.

-doświadczona i wykwalifikowana kadra skupia się na poprawie standardu życia mieszkańców gminy Czerwonak i gmin ościennych.

– zajęcia grupowe oraz z zakresu szeroko rozumianego rozwoju osobistego m.in. klub seniora i zajęcia gimnastyczne, czy warsztaty.

SONY DSC