Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej informuje, że nadal trwa nabór wniosków w ramach  Konkursu o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021. Nabór przedłużono do 30 czerwca. W tej edycji nagradzani będą w ramach 5 kategoriach:

  1. Debiut roku
  2. Najlepszy pracodawca
  3. Sukces rynkowy
  4. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS
  5. Społecznie odpowiedzialny samorząd

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody w postaci:

a) pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 10 000 zł (dla kategorii I-IV),

b) wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności,

c) produkcji filmów o działalności laureatów,

d) udziału w targach branżowych, których realizacja, z powodu skutków pandemii COVID- 19 będzie możliwa do końca roku 2022 (dla kategorii I-IV).

  1. Podmioty Certyfikowane otrzymają o nagrody w postaci: pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 3 000 zł (dla kategorii I-IV),  wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności.

W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I-IV, laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mają one na celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.

Termin na składanie wniosków upływa 16 czerwca.

Więcej informacji na stronie www.znakjakosci.mrips.gov.pl

W załączeniu:

Atlas Znak Jakości

ATLAS_ZNAK_JAKOSCI