Kilka ciekawych spotkań w partnerstwach lokalnych za nami.  Poniżej można zapoznać się z relacją ze spotkania w Mosinie i Rogoźnie (z udziałem pana Burmistrza Pniew) zamieszczone na stronie gminy Mosina – i kolejne potwierdzenie jak wiele może się zadziać dzięki współpracy i solidnemu zaangażowaniu osób we wspólne działania.

„15 czerwca, w Urzędzie Miejskim w Mosinie odbyło się kolejne spotkanie partnerstwa lokalnego w Mosinie z udziałem przedstawicieli Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka i Centrum Integracji Społecznej działającego w strukturach fundacji. Pierwsze spotkanie, w kwietniu tego roku, dotyczyło sytuacji przedsiębiorstw społecznych działających na terenie gminy Mosina. Na drugim spotkaniu rozmawiano o możliwości utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Mosinie, a także o dalszych, wspólnych działaniach na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i społecznej reintegracji.

Centra integracji społecznej (CIS) świadczą usługi służące reintegracji społecznej i zawodowej osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, niepełnosprawnym, uzależnionym od alkoholu i narkotyków, chorym psychicznie, zwalnianym z zakładów karnych oraz uchodźcom. Mogą być utworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe lub spółdzielnie socjalne. Reintegracja społeczna realizowana w CIS obejmuje m.in. kształcenie umiejętności niezbędnych do pełnienia ról społecznych, naukę planowania i gospodarowania dochodami. Natomiast reintegracja zawodowa umożliwia nabycie nowych umiejętności zawodowych umożliwiających przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji. W kolejnym etapie reintegracji część uczestników CIS znajduje zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych lub na otwartym rynku pracy. CIS może mieć różny profil działalności, w zależności od potrzeb lokalnych, najczęstsze to: usługi opiekuńcze, remonty, sprzątanie przestrzeni publicznych, ogrodnictwo, krawiectwo, gastronomia, utrzymanie zieleni publicznej.

Pierwszym w Polsce ośrodkiem prowadzącym działania reintegracyjne dla osób wykluczonych społecznie była Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka.

We wtorkowym spotkaniu w Urzędzie udział wzięli Dagmara Szlandrowicz z Fundacji Barka, Bartosz Pawlak – kierownik CIS w Poznaniu oraz Mirosław Kosicki i Agnieszka Kaczmarek-Kowalska ze spółdzielni socjalnej Pracownia ArtZagroda. Obecni byli także Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kaptur, Sekretarz Gminy Mosina Monika Kujawska, Kamila Pieczyńska z Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie i Anna Balcerek-Kałek z Referatu Oświaty Urzędu Miejskiego w Mosinie.

Kierujący poznańskim Centrum Integracji Społecznej Bartosz Pawlak przedstawił zebranym szczegóły dotyczące funkcjonowania CIS, a także korzyści, jakie może ono przynieść Gminie – obniżenie o ok. 50% kosztów wypłaty zasiłków okresowych i celowych przez OPS, zmniejszenie liczby osób korzystających z pomocy społecznej. Ponadto, około 70% uczestników CIS trafia na rynek, co  przynosi dodatkowe dochody dla Gminy w postaci podatków.

Uczestnicy spotkania zapoznali się także z dobrymi praktykami takiego centrum, na przykładzie poznańskiego CIS, działającego przy fundacji Barka.

Więcej o Centrum Integracji Społecznej w Poznaniu na stronie barka.org.pl”