W kalendarzu dni ważnych dzisiaj jest Dzień Przedsiębiorczości Społecznej.

Dzień ten jest częścią Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, a jego idea dobrze znana jest krajom opartym o tradycje anglosaskie. Tam przede wszystkim wskazuje się na działalność takich firm jak restauracja Jamiego Olivera Fifteen czy gazety ulicznej Big Issue. Jednak i w Polsce możemy być dumni z naszych tradycji, gdyż ideę przedsiębiorczości społecznej wywodzimy z XIX wiecznego ruchu spółdzielczego oraz koncepcji pracy organicznej oraz pracy u podstaw.

Tydzień Przedsiębiorczości w Polsce obchodzony jest od lat w wielu szkołach i na wyższych uczelniach.

Przedsiębiorstwa społeczne stanowią coraz większy odsetek podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Różnią się od firm komercyjnych przeznaczeniem zysku, którego nie dzielą pomiędzy założycieli. Służy on reintegracji członków, może być inwestowany w rozwój wspólnoty lub utworzenie nowego miejsca pracy

Jeszcze kilka lat temu przedsiębiorstwa społeczne kojarzyły się przede wszystkim z usługami gastronomicznymi, komunalnymi, opieką nad terenami zielonymi – generalnie z pracą nie wymagającą wysokich kwalifikacji. Jednak poziom profesjonalizmu i oferta współczesnych przedsiębiorstw społecznych budzą entuzjazm i szczere uznanie, gdyż odpowiadają na bardzo różne potrzeby klientów.

Jak najlepiej uczcić Dzień Przedsiębiorczości Społecznej? Najlepiej świętować codziennie, korzystając z usług i produktów firm społecznych, które prowadzą przedszkola, szkoły, przygotowują obiady, prowadzą fitness, szkolenia, opiekują się potrzebującymi, dostarczają rozrywki i wyszukanych artystycznie produktów.Wszystkiego najlepszego dla przedsiębiorców i ich klientów – razem tworzymy zgrany zespół!