W imieniu organizatorów tj.: Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Fundacji Pomocy Wzajemnej BARKA oraz Koła Naukowego Polityki Ekonomicznej i Społecznej, zapraszamy do udziału w:

III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

„Polityka społeczna w XXI wieku. Spójność w trójwymiarze”,

która odbędzie się ON-LINE  w dniach 17-18.12.2020 r.

Konferencja jest wydarzeniem o charakterze trójwymiarowym: pierwszy wymiar to wymiar naukowy, drugi wymiar stanowią działania władz i instytucji szczebla państwowego oraz samorządowego, zaś trzeci wymiar to inicjatywy podmiotów trzeciego sektora.

Proponowane obszary tematyczne: usługi społeczne; osoby starsze i starzenie się społeczeństwa; ubóstwo; niepełnosprawność; bezdomność; migranci i uchodźcy; rynek pracy; społeczna odpowiedzialność biznesu.

Zgłoszenie udziału w konferencji do 1 grudnia 2020 r. Zgłoszenia należy przesyłać poprzez formularz dostępny tutaj:  https://bit.ly/38pZaYj.

Zamiast standardowej opłaty konferencyjnej proponujemy Państwu wpłatę na rzecz Damiana Julkowskiego, w wysokości min. 29,97 zł, której można dokonać tutaj: https://bit.ly/36hNjc5. Dlaczego taka kwota? Damian urodził się w 1997 r., a my prowadzimy 10. edycję naszych działań charytatywnych.

Szczegółowe informacje dostępne są w załączonym zaproszeniu oraz na stronie internetowej http://politykaspoleczna21.edu.pl/

Link do wydarzenia na FB: https://bit.ly/2IqDReG