Zapraszamy na kolejną edycję szkolenia on-line dla organizacji pozarządowych  realizujących zadania publiczne na rzecz mieszkańców Miasta Poznania dot. realizacji zadań publicznych w dobie pandemii COVID-19, które odbędzie się 24 czerwca 2020 roku o godz. 17.00.

Zakres tematyczny szkolenia:

– Co robić kiedy nie mam możliwości realizacji zadania zgodnie z zawartą umową?

– Czy możliwe jest zastąpienie pewnych działań innymi?

– Czy można część działań realizować zdalnie?

– Jak przygotować aktualizację kosztorysu, planu i harmonogramu?

– Jak wygląda i z czym wiąże się rozwiązanie umowy za porozumieniem stron?

– Na jakie wsparcie można liczyć w ramach tarczy antykryzysowej: zwolnienie z ZUS, wsparcie na utrzymanie miejsc pracy?

– Kolejne odmrożenia a realizacja zleconego zadania.

– Nabory wniosków na przeciwdziałanie COVID-19.

– Sprawozdawczość w czasie pandemii COVID-19.

Szkolenie potrwa ok 3 godzin i zostanie przeprowadzone w formie zdalnej przez eksperta w dziedzinie pożytku publicznego – Artura Gluzińskiego.

Chętnych zapraszamy do zgłoszeń na adres ngo@um.poznan.pl, wpisując w tytule e-maila: „Zgłoszenie na szkolenie z realizacji zadań publicznych w dobie pandemii COVID-19”. Prosimy o wskazanie w treści imienia i nazwiska uczestnika, nazwy reprezentowanej organizacji oraz adresu e-mail, na który ma zostać wysłany link do szkolenia.

Liczba uczestników jest ograniczona, o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy do poniedziałku, 22 czerwca 2020.

Szkolenie odbędzie się w ramach realizacji projektu „Healthy Boost” („Zdrowe Wzmocnienie”) współfinansowanego z Programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego.